Her er prosjektgruppen samlet foran en norsk og en svensk hydrogenbil.

Her er prosjektgruppen samlet foran en norsk og en svensk hydrogenbil.

– Nå løsner det på flere fronter i vårt hydrogen-Interreg-prosjekt, sier prosjektleder Kristian Vik, nettopp hjemvendt fra prosjektsamlingen som ble holdt i Malmø.

Benjamin Myklebust Rød (ZERO), Kristian Vik (OREEC) og Bjørn Gregert Halvorsen (NEL Hydrogen) kjørte gjennom Norge, Danmark og Sverige på vei til Blue Move-konferansen i Malmø.

Benjamin Myklebust Rød (ZERO), Kristian Vik (OREEC) og Bjørn Gregert Halvorsen (NEL Hydrogen) kjørte gjennom Norge, Danmark og Sverige på vei til Blue Move-konferansen i Malmø.

Han forteller at arbeidet i Blue Move er i rute. Prosjektmøtet som var ypperlig tilrettelagt av Ola Solér i Region Skåne, ga en god boost til det videre arbeidet.
– I et slikt prosjekt er vi nødt til å møtes og snakke sammen i fellesskap. I løpet av Malmø-møtet fikk vi også identifisert og løst uavklarte spørsmål rundt arbeidspakkene. Vi fikk også satt sterkere trykk på markedsføring, undervisnings- og informasjonsopplegget i Blue Move. Her vil vi bruke både tidligere og helt ferske erfaringer, forteller han.
Kristian Vik opplever at arbeidet med hydrogenmobilitet er preget av «ketchupeffekt».
– I lange perioder ser det ut til å gå tilsynelatende relativt tregt, særlig når vi venter på nye kjøretøymodeller. Men så er plutselig lange politiske prosesser omgjort til operative vedtak, og da løsner det – og da skjer det gjerne flere ting i løpet av kort tid.
Han understreker at det er lang lead-tid på utviklingen i bilindustrien. Derfor er det svært viktig å arbeide langsiktig med både policyutvikling og demonstrasjon.
– Og i Blue Move gjør vi begge deler, sier han.

Anna Cornander (SP) og Kristian Vik (OREEC) i samtale før møtet, i midten Björn Aronsson (Vätgas Sverige) og til høyre verten for Blue Move-møtet, Ola Solér (Region Skåne).

Anna Cornander (SP) og Kristian Vik (OREEC) i samtale før møtet, i midten Björn Aronsson (Vätgas Sverige) og til høyre verten for Blue Move-møtet, Ola Solér (Region Skåne).

Hindringene faller
Barrierene mot utviklingen av hydrogenbasert transport finnes på mange nivå, både på nasjonalt og regionalt, politisk, regulatorisk og administrativt nivå – og i kjøretøybransjen. I Norge er det nå flere positive endringer på gang.
– Ja, vi ser det løsner både på incentiv- og støttenivået. Enova har bare i år bevilget nesten 50 millioner kroner til hydrogenprosjekter i Bærum, Trondheim og Bergen. Et nasjonalt støtteregime for stasjonsutrulling er gjentatt for 2017 i gårsdagens statsbudsjettforslag. Så nå gjelder det for bilprodusentene å hente fram attraktive hydrogenkjøretøy, og her vil vi bidra i dialogen, påpeker Vik.
Han er også opptatt at det som skjer i Sverige, som har store næringsforetak i bilindustrien.
– Sverige er veldig viktig for Norge, og at ASKO bygger hydrogenlastebiler hos Scania, er en stor milepæl. Holdningen til hydrogen i Sverige har vært avventende, men vi ser en økende tendens til dreining mot utslippsfri transport også i Sverige, selv om mye av debatten dreier seg der mer om lavutslipp kontra nullutslipp fordi de har mer biodrivstoff, sier han.

Björn Aronsson (Vätgas Sverige) Benjamin Myklebust Rød (ZERO), Morten Woldseth (Skedsmo kommune) og Håkan Samuelsson (Region Skåne) i arbeidsgruppemøte.

Björn Aronsson (Vätgas Sverige) Benjamin Myklebust Rød (ZERO), Morten Woldseth (Skedsmo kommune) og Håkan Samuelsson (Region Skåne) i arbeidsmøte.

Danmark har lenge vært det ledende hydrogenlandet i Norden.
– De har kommet langt med ambisjonen om å få Europas første landsdekkende hydrogennettverk, men nå begynner vi å få fart i Norge og tar sikte på å ta de igjen.

Ulike utfordringer, felles mål
Kristian Vik opplever at Interreg-samarbeidet styrker hydrogenbransjen i alle de tre nordiske landene, selv om hindringene er litt forskjellige i hvert av ØKS-landene.
– Vi ser at Blue Move er blitt et svært viktig grenseoverskridende prosjekt, som kan belyse de ulike utfordringer. Gjennom prosjektarbeidet kan vi gi hverandre drahjelp til å overkomme de ulike nasjonale barrierene, understreker han.