Den første hydrogenstasjonen med norsk Nel-teknologi ble åpnet i Japan 5. oktober.

Mitsubishi Kakoki Kaishas nye hydrogenfyllestasjon i Kawasaki, Japan ble åpnet med stor festivitas. Foto: Nel

Det var stil over åpningen til Mitsubishi Kakoki Kaishas nye hydrogenfyllestasjon i Kawasaki, Japan. Direktør for forretningsutvikling og samfunnskontakt i Nel Hydrogen, Bjørn Simonsen, sees som nummer to fra venstre. Foto: Nel

Det var stor festivitas da Mitsubishi Kakoki Kaisha (MKK) åpnet fyllestasjonen som er lokalisert i Kawasaki i Japan. Anlegget er det aller første i landet som er basert på teknologi fra det norske konsernet.
– Vi er veldig glade for at MKK nådde denne milepælen i samarbeidet, og vi håper å se mange av disse stasjonene i Japan i nær fremtid, sier Jon André Løkke, konsernsjef i Nel til hegnar.no
Japan har som må å ha bygd ut et nettverk med 160 operative hydrogenstasjoner innen 2020. Landet har allerede mer enn 90 stasjoner i drift.
MKK kjøpte i 2015 rettigheten til å produsere Nels H2Station® CAR-100. Konsernet har videreutviklet modellen så den passer til det japanske markedet.
Nel har også en rekke utbyggingsprosjekter i Norge og USA.