Det svenske prosjektet Nordic Hydrogen Corridor skal etablere åtte nye hydrogenstasjoner innen 2020. Hele 32 byer og kommuner har meldt sin interesse.

Johan Abrahamsson, ordförande i Mariestad kommunstyrelse, innviet hydrogenstasjonen i Mariestad i fjor. Foto: Vätgas Sverige

Johan Abrahamsson, ordförande i Mariestad kommunstyrelse, innviet hydrogenstasjonen i Mariestad i fjor. Foto: Vätgas Sverige

Nordic Hydrogen Corridor-prosjektet er finansiert innen Connecting Europe Facility-fondet. I tillegg til stasjonene er det medfinansiering til 100 hydrogenbiler og et sentralt elektrolyseproduksjonsanlegg. Prosjektet har et samlet budsjett på 187 millioner svenske kroner.

Sverige har i dag fire hydrogenstasjoner i drift og for ytterligere to i Umeå og Stockholm. Med de nye stasjonene vil vårt naboland ha et nettverk med 14 hydrogenstasjoner innen 2020. Dette vil gjøre det mye lettere å krysse landegrensen med hydrogenkjøretøy.

– Norsk Hydrogenforum vil gratulere våre svenske venner med den gode utviklingen og ser fram til å jobbe sammen i en styrket nordisk hydrogensatsing, blant annet gjennom Blue Move, sier generalsekretær Kristian E. Vik i Norsk Hydrogenforum.

Han viser til at Norge, som i alle år ligget et godt stykke foran Sverige, nå må styrke satsingen for å kunne beholde sin lederposisjon, slik at det kan skapes et sammenhengende og robust hydrogenstasjonsnett, også i Norge.

– Vi har forventninger til at Venstres inntreden i regjering vil legge trykk på, og skape gode forutsetninger med økt satsing fra Enova, sier Vik.