Grønne, innovative anskaffelser (upphandlingar) må til for å få fart på bruken av emisjonsfrie arbeidsmaskiner innen bygg- og anleggsprosjekter.

Cleancon (Clean Construction Machinery) som er støttet av EU-programmet Interreg-ØKS, har etablert et grenseoverskridende samarbeid mellom offentlige og private aktører for å fremme anvendelse av utslippsfrie arbeidsmaskiner innen bygg- og anleggsprosjekter og i kommunal drift.

Dette er også utgangspunktet for Clencons webinar om emissionsfrie arbeidsmaskiner 3. november. Det er åpent for alle og er helt gratis.

PROGRAM:

Emissionsfria arbetsmaskiner – upphandling, teknik och utmaningar

Tid: 3 november kl 9-15
Plats: Webinar. Länken för att ansluta skickas ut till anmälda deltagare den 2 november.
Anmälan: Senast 2 november kl 12.00 via länk här
Deltagandet är kostnadsfritt och inbjudan får gärna spridas vidare i era nätverk!

Del 1 Upphandling
09.00 Välkommen
09.05 Vi knyter ihop värdekedjan för emissionsfria arbetsmaskiner
Anna Cornander, Cleancon, RISE Elektrifiering och pålitlighet
09.20 IOA – et verktøy for å tilrettelegge for utslippsfrie byggeplasser
Gørill Horrigmoe, Leverandørutviklingsprogrammet (LUP)
09.40 Hvordan går man frem ved en utslippsfri anskaffelse?
TBC, Omsorgsbygg

10.00 – 10.10 Paus

10.10 Upphandlingskrav för utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser
Malin Östblom, Trafikkontoret, Göteborgs Stad
10.30 Upphandlingsstrategi for indkøb af non road vehicles på tværs af de skandinaviske hovedstæder
Maria Matzen, Carbon Neutral City Alliance, Bird & Bird
10.50 Stöd för innovation och hållbarhet
Johanna Enberg, Upphandlingsmyndigheten
11.10 Hjelp til å finne rett maskin - Test-/utlånsordning for fossilfrie maskiner og kjøretøy
Gabriel Wergeland Krog, Fossilfrie maskiner, Viken fylkeskommune

11.30 – 12.10 Lunch

Del 2 Elektrifiering - teknik och utmaningar
12.10 Elektrifiering med eller utan bränsleceller – systemanalys för optimering
Anders Lundblad, RISE Elektrifiering och pålitlighet
12.30 Framtidsspaning inom Vätgas
Per Rosenqvist, Statkraft
12.50 Elektrifisering - muligheter og utfordringer - sett fra to maskinleverandørers synspunkt
Erik Sollerud, Pon Equipment
Nils Olav Haukaas, Nasta
13.10 Electric Site – from proof of concept to industrialization
Uwe Müller, Volvo Construction Equipment

13.30 – 13.50 Paus

13.50 Entreprenørens erfaringer med emission- og fossilfri byggeplads.
Anders Sørensen, Enemærke & Petersen
14.10 Tänk en framtid med obegränsad räckvidd och total frihet
Karin Ebbinghaus, Elonroad
14.30 Omvärldsutblick – vätgasfordon
Erik Wiberg, Vätgas Sverige
14.50 Summering
15.00 Avslutning