Blue Move Nyheter

Blue Moves avslutande konferens

May 29th, 2018|0 Comments

Framgångsfaktorer inom affärsmodeller för fordonsflottor med bränsleceller samt utbyggnad av vätgastankinfrastruktur presenterades när världens energiministrar besökte Malmö under Nordic Clean Energy Week. Det var projektet the Blue Move for a Green Economy som presenterade sina slutresultat kring potentialen för emissionsfria transporter med vätgas. Den 22 maj i Malmö presenterade projektet Blue Move sina slutresultat. En möjlighetsrapport om produktion, lagring och distribution av vätgas, 13 casebeskrivningar, tio framgångsfaktorer inom affärsmodeller för [...]

Grön ekonomi med emissionsfria transporter presenteras under energiministermöte

May 21st, 2018|0 Comments

Framgångsfaktorer inom affärsmodeller för fordonsflottor med bränsleceller samt utbyggnad av vätgastankinfrastruktur presenteras när världens energiministrar besöker Malmö under Nordic Clean Energy Week. Det är projektet the Blue Move for a Green Economy som presenterar sina slutresultat kring potentialen för emissionsfria transporter med vätgas. Den 22 maj i Malmö presenterar projektet Blue Move sina slutresultat. En möjlighetsrapport om produktion, lagring och distribution av vätgas, 13 casebeskrivningar, tio framgångsfaktorer inom affärsmodeller för [...]

Välkommen till slutkonferens – The Blue Move for a Green Economy

April 5th, 2018|0 Comments

Välkommen till slutkonferens under Nordic Clean Energy Week för The Blue Move for a Green Economy – ett samarbete mellan svenska, norska och danska aktörer som delar målet att etablera vätgas som en naturlig del av vårt energival. Du är varmt välkommen till vår slutkonferens, där vi delar de resultat vi kommit fram till. Hållbara affärsmodeller, användning av vätgasfordon, och produktion, distribution och lagring av vätgas står på agendan. [...]

Blue Move Partners