Välkommen till slutkonferens – The Blue Move for a Green Economy

Välkommen till slutkonferens under Nordic Clean Energy Week för The Blue Move for a Green Economy – ett samarbete mellan svenska, norska och danska aktörer som delar målet att etablera vätgas som en naturlig del av vårt energival. Du är varmt välkommen till vår slutkonferens, där vi delar de resultat vi kommit fram till. [...]

2019-02-04T11:40:05+01:00April 5th, 2018|Blue Move|
Go to Top