Cleancon2023-02-27T14:29:21+01:00

Environmental solutions for construction machinery

Cleancon nyheter

Cleancons digitale veileder

Cleancons digitale veileder for utslippsfrie arbeidsmaskiner

Hva er viktig å tenke på – hva er suksessfaktorene – når tradisjonelle dieseldrevne maskiner skal byttes ut med utslippsfrie alternativer? Hvilke utslippsfrie maskiner finnes? Hvem har erfaringer eller kan gi råd i forbindelse med innkjøp av enkeltmaskiner eller mer omfattende tilnærminger som en utslippsfri byggeplass? Dette er noen av spørsmålene denne veilederen søker å gi svar på.

Lenke til veilederen

Cleancon rapporter

Markedsmuligheter for utslippsfri drift i bygg-og anleggsbransjen

Denne markedsstudien retter seg mot entreprenørene, og inkluderer blant annet en spørreundersøkelse om overgangen til bruk av utslippsfrie arbeidsmaskiner i bygg- og anleggsbransjen, samt hvilke mulige forretningsmuligheter det kan gi for aktørene.

Last ned rapport

Erfarenheter från test- och demoprojekt i WP5

Fysiska demonstrationer av utsläppsfria arbetsmaskiner ger nyttig erfarenhet av utsläppsfria alternativ. Cleancon kommer genom demonstrationerna att kunna tydliggöra vilka hinder som fortfarande kan behöva åtgärdas. Partnerorganisationerna har genom projektet fått demonstrera olika typer av fossilfria arbetsmaskiner i olika miljöer och med olika sätt att använda dem.

Last ned rapport

Manual Green Construction Site

”Green Construction Site” är ett enkelt Excelbaserat kalkylbladsverktyg som låter användaren göra en grov uppskattning av energibehovet i termer av el och vätgas för en elektrifierad byggarbetsplats. Verktyget använder den tidigare uppmätta dieselförbrukningen för Volvo CEs anläggningsmaskiner för att uppskatta behovet av vätgas eller el för de elektrifierade arbetsmaskinerna.

Last ned rapport
Last ned regneark

Förstudie av byggarbetsplats med utsläppsfria maskiner vid KMC i Köpenhamn

Köpenhamns stad har satt upp som mål att minska utsläppen från tunga fordon inklusive mobila maskiner som inte är avsedda för vägar (NRMM) med 30 – 40 % till 2025. För att arbeta mot detta mål har aktörer från hela värdekedjan för arbetsmaskiner samlats för att dela kunskap och samarbeta för en framtida demonstrationsbyggarbetsplats med utsläppsfria anläggningsmaskiner  i Köpenhamn år 2024/25.

Last ned rapport

Cleancon Partners 2023-2025

Cleancon Partners 2019-2022

Go to Top